Subject

Course type

Semester

Evaluation method

Hours

ECTS

1.

Databases*/
Bazy danych 

lecture/ lab

winter

examination

30/30

6

2.

Algorithms and Data Structures/

Algorytmy i  struktury danych

lecture/ lab

winter

examination

30/30

6

3.

Building Application in Visual Studio.Net C # */ 
Budowa aplikacji na platformie.NET

lecture/ lab

winter

examination

30/30

6

4.

Graphics and computer games engines/

Silniki gier komputerowych

lecture/lab

winter

examination

15/30

4

5.

Methodology of Software Development Process/

Metodyka projektowania systemów oprogramowania

lecture/lessons

winter

examination

15/15

4

6.

Computer networks
Sieci komputerowe

lecture/lab

winter

examination

30/30

6

7.

Parallel and Distributed Processing/
Przetwarzanie równoległe I rozproszone

lecture/lab

summer

examination

15/30

5

8.

Team Project/
Projekt zespołowy

Project

summer

project

30

5

9.

Rapid prototyping laboratory/
Laboratorium szybkiego prototypowania 

lab

summer

examination

30

4

10.

Introduction to script languages/
Programowanie w językach skryptowych 

lecture/lab/proj

summer

project

15/15/15

4

11.

Mobile devices programming/
Aplikacje na urządzenia mobilne

lecture/lab/proj

summer

project

15/15/15

4

12.

IT business management/
Zarządzanie firmą branży IT

lecture/lab/proj

summer

project

15/15/15

3

13.

Internet applications II/
Aplikacje internetowe II

lab/proj

summer

project

30/15

5

14.

Artifical intelligence/
Sztuczna inteligencja 

lecture/lab/proj

summer

examination

30/15/15

6

15.

Mathematical analysis/ Analiza matematyczna

lecture/lessons

summer

examination

30/30

6

16.

Administration and Management of Oracle Database/
Administracja i zarządzanie bazami danych Oracle

lecture/lab

summer

examination

15/30

6

17.

Embedded systems and microprocessors/ 
Systemy wbudowane i mikroprocesory

lecture/lab/proj

summer

examination

30/15/15

6

*a student obtains a certificate of completion of the course, which qualifies her/him for Cisco Academy and the Microsoft Academy examination

YouTube